ای که شجاعت آورد بوسه به خاک پای تو

من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان

قال و مقال عالمی میخرم از برای تو

 

علی علی علی علی

 

گر چه قدم دو تا شده تیغ نبرد ما شده

گریه ی های های من ناله بی صدای تو

 

دستم اگر شکسته شد در ره یاریت چه غم

باش که دارم آرزو سر شکنم به پای تو

 

علی علی علی علی

 

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

که به ماسوا فکندی همه سایه هما را

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را

دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین

به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند

چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را

برو ای گدای مسکین در خانه علی زن

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

 

علی علی علی علی

 

دانلود (1.66 مگابایت)

 

/ 1 نظر / 69 بازدید