/ 2 نظر / 33 بازدید
شريعت نبوي

سلام اين روزها سالروز 9دي و روز بصيرت مي باشد وبراي ارتقاء بصيرت در جامعه مان بايد تعريفي از بصيرت داشته باشيم تا درچارچوب آن حركت كنيم بصيرت در لغت به معناي: عبرت، ثبات در دين، حجت و استبصار در چيزي، علم و خبره، زيرکي و گواه، و همچنين به معناي عقيده ي قلب و يقين مي باشد. بصيرت در اصطلاح، روشنايي و نور خاصي است که در نتيجه ي استضائه از چراغ وحي و امامت در عمق جان انسان پديد مي آيد و چراغ وحي و امام مقدمه ي چراغ بصيرت در عمق وجود انسانند يا علي .[گل]

مهدي

سلام براي سلامتي و تعجيل درظهور آقا امام زمان(ع)سه صلوات بفرستيد واگر توانستيد اين پيام را به چند نفر ديگربفرستيد