کم حرفی
سلام بر آن کسی که فرشتگان آسمان بر او گریستند

زمانی که میرحسین موسوی در مناظره های تلویزیونی رسما اعلام کرد که موج سبز ایران را فراگرفته است، در واقع پروژه تشکیک در صحت انتخابات را کلید زد. بعد از آن در شب انتخابات با اعلام پیروزی و پس از آن اعلام تقلب و درخواست ابطال انتخابات که با بیانیه های پشت سرهم همراه بود توهمی را در بین گروهک سبز بوجود آورد که احساس کردند که واقعا تمام مردم ایران را به کرنش در برابر به اصطلاح جنبش سبز واداشته اند و با رواج شایعات و تهمت های پیاپی به نظام و بعضا به اصطلاح افشاگری جنایات رژیم که با حمایت گسترده مادی و معنوی بویژه رسانه ای همراه بود، تفکر باطلی در بین طرفداران این جریان شکل گرفت که همان "توهم اکثریت" بود. البته این مسئله به شدت توسط رهبران این به اصطلاح جنبش دنبال میشده و اکنون هم همین روند برای ادامه حیات این جریان در حال احتضار دنبال می شود.

بعد از انتخابات طرفداران این جریان با فریب و اغوای رهبران خود پا به خیابان ها گذاشتند و در روزهای ابتدایی تعداد زیادی از مردم طرفدار موسوی به عنوان اعتراض به نتایج انتخابات در مرکز شهر تجمع کردند، اما پس از اینکه این موج تبلیغاتی اندکی فروکش کرد و  بویژه اینکه تجمعات با میدان داری اغتشاش گران و ایجاد درگیری همراه شد، حضور مردم در ادامه این حرکت کمرنگ تر شد. این عده از مردم اگرچه تعدادشان زیاد بود اما همواره در کل جامعه در اقلیت بودند اما متاسفانه خیال می کردند که در اکثریت اند.

بعد از حوادث تلخی که با سر دستگی اغتشاش گران بوقوع پیوست، جریان معترض روی به ایجاد شبهه و شایعه درمورد بازداشت شدگان و کشته شدگان آورد. البته این موج خبرسازی، بشدت و به سرعت با همکاری کامل و سازمان یافته سران جریان و روزنامه ها و سایت های داخلی طرفدارشان و رسانه های بیگانه، اخبار و شایعات درست و غلط و شبه دروغ و غیره را به سمت مخاطب شلیک می کردند بطوریکه مخاطب حتی فرصتی برای فکر کردن نمی یافت و از روی هیجان و احساسات این دروغ ها را می پذیرفت.

اما خوشبختانه از آنجا که باطل چون کف روی آب است با آشکار شدن دروغ پردازی های این جریان درحالیکه آنها در اوج انتشار شایعات قرار داشتند ناگهان موج خبرسازی های های آنها فروکش کرد و دست این جریان  برای عده بیشتری از مردم رو شد و عده بسیاری از طرفداران خود را از دست داد. البته متاسفانه عده بسیاری هستند که هنوز تحت جو فریبکاری این جریان قرار دارند و از قبول اشتاباهات این جنبش سرباز می زنند و سعی در توجیه مسائل دارند.

به هرحال حضور سبزها در روز قدس که در برابر دریای مردم انقلابی بسیار ناچیز بود و شعارهای دیکته شده به آنها و پس از آن حضور اندک و پراکنده این عده در روز ١٣ آبان کاهش هرچه بیشتر طرفداران این جنبش را آشکار کرد.

اما واقعه ای که اخیرا در ١۶ آذر در دانشگاه ها بوقوع پیوست حکایتی دیگر است.

نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۸ توسط مهدی | پيام ها ()