کم حرفی
سلام بر آن کسی که فرشتگان آسمان بر او گریستند

یکی از دوستان نوشته بود این که آ.احمدی نژاد در مناظره، اسم آ.هاشمی و... را آورد، «شروع بی قانونی» بود و... . در جواب نوشته بودم:

ما در دنیای رسانه خیلی مظلوم ایم. خیلی! تبلیغات دشمن چنان اثری حتی روی ما گذاشته که فکر می کنیم حالا یک اشکالاتی این ور هست، یک اشکالاتی آن ور هست، چون این ور اشکالاتش کمتر است، ما طرفدار این ور ایم. می گوییم «احمدی نژاد اشتباه کرد که در مناظره اسم آورد، موسوی هم اشتباه کرد که آن مواضع را گرفت». در حالی که درستش این است که همین اشتباه احمدی نژاد (اسم آوردن از کسانی که اتهام شان ثابت نشده) را هم موسوی ده برابر بدترش را کرده.
اتفاقی که در مطرح کردن نام آ.هاشمی در مناظره افتاد، «شروع بی قانونی» نبود. آقایان گذشته از 4 سال که بی سابقه رئیس جمهور را هر روز مسخره کردند و به او تهمت زدند، در همین چند ماهه ی آخر، همین کار را بارها و بدتر انجام داده بودند.
مگر آ.محصولی به خاطر پرونده ی نفت اردبیل در دادگاهی محکوم شده که آ.موسوی هرجا می رفت مطرح می کرد؟! مگر اختلاس آ.احمدی نژاد در شهرداری در دادگاهی ثابت شده که آ.موسوی و آ.کروبی و دوستان شان هی آن را مطرح می کردند که نمی دانم چند میلیارد را احمدی نژاد بالا کشیده؟!
آمده اند رئیس جمهور قانونی مملکت را که شهره ی پاکدستی است، به دزدی  متهم می کنند، آن وقت چون آ.احمدی نژاد اسم پسر آ.هاشمی را در مناظره آورده و گفته «پسرهای اقای هاشمی چکار می کنند در کشور؟! بی قانونی در پسران بعضی از همین اقایانی است که امروز از شما حمایت می کنند .پسر اقای ناطق چطوری میلیاردر شد؟ خود اقای ناطق چطوری دارد زندگی می کند؟ اینها حامیان شما هستند. بی قانونی انهاست»، بگوییم آ.احمدی نژاد بی قانونی را شروع کرد؟!
روشن است که بحث من این نیست که این کار خوب بوده، بلکه این است که همین بی قانونی را هم اولاً آن ها شروع کردند؛ ثانیاً به شکلی مفتضح تر؛ چراکه آنها اتهامات دروغ اثبات نشده در دادگاه را نسبت دادند به فردی پاک، و آ.احمدی نژاد اتهامات درست اثبات نشده در دادگاه را. اتهاماتی که مرغان آسمان هم از آن باخبر بودند و لذا فردای مناظره کسی نمی گفت «فهمیدی احمدی نژاد چه گفت؟» همه می گفتند «فهمیدی احمدی نژاد جرئت کرد بگوید؟».
این رویکرد را در صحبت های آقا ببینیم. آقا تازه در شرایطی که برای آرام کردن کشور اقتضای طبیعی این بود که بیشتر نامزد غالب و نزدیک به خود را بکوبد و بیشتر از کسانی که پشت این فتنه ها هستند دلجویی کند، اما باز حتی در این مورد (اشتباهات مناظره) هم انصاف را کامل رعایت کردند و بار انتقادشان بیشتر به آن طرف بود یا حداکثر مساوی.
این بیانات را بار دیگر بادقت بخوانیم . یک قسمت هایی را هم برای توجه دادن بیشتر به منظورم سبز و قرمز یا Bold کرده ام:
در مواردى انسان می دید که در این مناظره‏ ها جنبه‏ى منطقى مناظره ضعیف می شد؛ جنبه‏ ى احساساتى و عصبى پیدا می کرد؛ جنبه‏ى تخریبى غلبه پیدا می کرد؛ سیاه‏ نمائى وضع موجود به شکل افراطى در این مناظره ‏ها دیده شد؛ سیاه ‏نمائى دوره ‏هاى گذشته هم در این مناظره‏ها مشاهده شد؛ هر دو بد بود. اتهاماتى مطرح شد که در جائى اثبات نشده است؛ به شایعات تکیه شد، بى‏انصافی هائى احیاناً دیده شد؛ هم بى‏انصافى نسبت به این دولت با این همه حجم خدمت، و هم بى‏انصافى نسبت به دولتهاى گذشته و دوران سى ساله.
این بخش معیوب قضیه، بنده را ناخرسند کرد؛ متأثر شدم. براى طرفداران نامزدها هم آن بخشهاى معیوب، آن تعریضها، آن تصریحها، التهاب‏آور و نگران‏ کننده بود، که البته از هر دو طرف هم بود.
هر دو طرف در این عیب متأسفانه مشترک بودند. از یک طرف
صریحترین اهانتها به رئیس جمهورِ قانونى کشور شد. حتى از دو سه ماه قبل از مناظرات هم این سخنرانى‏ها را براى من مى‏آوردند و من میدیدم یا گاهى مى‏شنیدم؛ تهمتهائى زدند، حرفهائى گفتند؛ به کى؟ به کسى که رئیس جمهور قانونى کشور است، متکى به آراء مردم است. نسبتهاى خلاف دادند، رئیس جمهور مملکت را که مورد اعتماد مردم است، به دروغ‏گوئى متهم کردند! اینها خوب است؟ کارنامه‏هاى جعلى براى دولت درست کردند، اینجا آنجا پخش کردند، که ما که در جریان امور هستیم، مى‏بینیم می دانیم که اینها خلاف واقع است؛ فحاشى کردند؛ رئیس جمهور را خرافاتى، رمال، از این نسبت‏هاى خجالت‏آور دادند؛ اخلاق و قانون و انصاف را زیر پا گذاشتند.
این از آن طرف. از این طرف هم همین جور؛ از این طرف هم شبیه همین کارها به نحو دیگرى انجام گرفت. کارنامه‏ى درخشان سى ساله‏ى انقلاب کمرنگ جلوه داده شد؛ اسم بعضى از اشخاص برده شد که اینها شخصیتهاى این نظامند؛ اینهاکسانى هستند که عمرشان را در راه این نظام صرف کردند. بنده در نماز جمعه هیچ وقت رسمم نبوده است از افراد اسم بیاورم؛ اما اینجا چون اسم آورده شده است، مجبورم اسم بیاورم. به طور خاص از آقاى هاشمى رفسنجانى، از آقاى ناطق نورى من لازم است اسم بیاورم و باید بگویم. البته این آقایان را کسى متهم به فساد مالى نکرده؛ حالا در مورد بستگان و کسان، هر کس هر ادعائى دارد، بایستى در مجارى قانونى خودش اثبات بشود و قبل از اثبات نمی شود اینها را رسانه‏اى کرد. اگر چیزى اثبات بشود، فرقى بین آحاد جامعه نیست؛ اما اثبات نشده، نمی شود اینها را مطرح کرد و قاطعاً ادعا کرد. وقتى اینجور حرفها مطرح می شود، تلقى‏هاى نادرست در جامعه به وجود مى‏آید، جوانها چیز دیگرى خیال میکنند، چیز دیگرى می فهمند.

 

منبع: http://e-hadisenafs.blogfa.com/post-69.aspx

نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۸ توسط مهدی | پيام ها ()