کم حرفی
سلام بر آن کسی که فرشتگان آسمان بر او گریستند

بی قرار توام ودر دل تنگم گله هاست

آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست

مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب

در دلم هستی وبین من وتو فاصله هاست

آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد

بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست

بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است

مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست

باز می پرسمت از مسئله دوری وعشق

وسکوت تو جواب همه مسئله هاست

شاعر: فاضل نظری

از وبلاگ دوستانه

نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸۸ توسط مهدی | پيام ها ()