کم حرفی
سلام بر آن کسی که فرشتگان آسمان بر او گریستند

نامه ای برای تبرئه متهمان انفجار نخست وزیری

روزنامه ایران در شماره چهارشنبه 25 شهریور 88 منتشر کرد:

نامه 60 تن از چهره‌های سیاسی به امام انتشار یک سند تاریخی برای اولین بار نامه ای برای تبرئه متهمان انفجار نخست وزیری

"بهزاد نبوی با برخورداری از اهرم‌های فشار گوناگون توانست مانع از رسیدگی کامل به پرونده گردد. یکی از پشتیبانان او در این عرصه، موسوی خوئینی‌ها بود. او مانع از بازجویی از حجاریان و نبوی می‌گردد و حتی آنگونه که برخی از حاضران نقل می‌کنند، خوئینی‌ها با جعبه شیرینی به دیدن متهمین می‌رود و آنها را دعوت به استقامت کرده و از رهایی نزدیک آنها خبر می‌دهد."

برای مطالعه متن کامل این خبر به اینجا مراجعه کنید.

 

تکمیلی: آیت الله دری نجف آبادی در  مصاحبه ای در این مورد نکاتی را بیان کرده که می تواندی از اینجا بخوانید.

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۸ توسط مهدی | پيام ها ()