کم حرفی
سلام بر آن کسی که فرشتگان آسمان بر او گریستند

جوان به بخشی از برنامه های تدوین شده جریان فته برای سال 89 دست یافت.

بخشی از این برنامه ها عبارتند از:
باید به سمت صنوفی مثل معلمان ، کارگران و اقشارپائین دستی برویم و این قشر هارا با رژیم در گیر نمائیم .
• باشایعه پراکنی جامعه را ملتهب وشکننده و به باور برسانیم و آماده پذیرش خواسته هایمان نمائیم
• به ظواهر تکیه کنیم و خودرا مذهبی و موافق اسلام نشان دهیم ، حتی هواداران لائیک جنبش .
• تا حد ممکن هرگونه ارتباط جنبش با بیگانه را توجیه وانکار نمائیم .حربه رژیم را کند و بلا موضوع کنیم
• رازبزرگ ورمز موفقیت پیروزی 57 اعتصابات سراسری بود ،این مهم را باید متحقق نمائیم .
• این دولت باید ضعیف و ناکارآمده نشان داده شود ، با هر اهرمی باید این نتیجه گیری را بدست بیاوریم.
• باید این رژیم را خسته نمائیم ، تاباما زندگی کند یا برود کنار ، فشار بیاوریم که برود کنار .
• انزوای بین المللی و فشارهای خارجی فرصت مناسبی برای ما و برنامه هایمان فراهم می آورد .
• با تبلیغات و گرفتن فضای مجازی باید نیروهای ریزش کرده دوباره جذب شوند ، ما به طرح هایی نیازمندیم .
• مردم ایران همیشه تاریخ از مظلوم دفاع کرده اند ، این مظلوم ما باید باشیم .
• جدیت خودتان را بیشتر روی میر حسین و خاتمی متمرکز کنید
• نماد ما همچنان سبز است ، در هر فرصتی از این نماد استفاده خواهیم کرد
• حضور در مناسبتها ی ملی و مذهبی تنها راه ابراز وجود ما می باشد .
• در بحث ها اعلام کنید ما کشوری عاری از مخالفت با دولتها وکشورهای دیگر و صلح طلب و بدور از مناقشات منطقه ای می خواهیم ، جنگ و اشغال دیگر کشورها به خودشان مربوط است .
• در شعارهایمان منافع دراز مدت جنبش را در نظر بگیریم ، خودداری بیشتری از خود نشان بدهیم و نیازی نیست آنچه فکر می کنیم را به زبان بیاوریم .

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۸ توسط مهدی | پيام ها ()