کم حرفی
سلام بر آن کسی که فرشتگان آسمان بر او گریستند

خمینی را اگر دار بزنند تفاهم نخواهند کرد. با سر نیزه نمی شود اصلاحات کرد. با نوشتن "خمینی خائن" به دیوارهای تهران که مملکت اصلاح نمی شود! دیدید غلط کردید؟ دیدید اشتباه کردید؟ خاضع به احکام اسلام شوید.

صحیفه امام، جلد یک، صفحه ٢۶٩

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸۸ توسط مهدی | پيام ها ()